सस्तोमा मास्क किन्न सयौंको संख्यामा मानिसहरुको लाइन

Businessmen ranks, people line group of human silhouette figures illustration.

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie