कैलाली मुक्त कमैयाहरु खुल्ला शौच गर्न बाध्य !

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie